Fire%20Alarm_edited.jpg

Styret

Styreleder Hans-Jørgen Hægh   917 17 758 Oslo og Viken
Nestleder Anne Kari Vindenes    930 55 508 Oslo og Viken
Styremedlem Unni Strand         473 34 644 Oslo og Viken
Styremedlem Helge Meyer 908 05 020 Trøndelag/Innlandet
Styremedlem Randi S. Pedersen 976 72 287 Troms og Finnmark