Medlemsbrev – PVI mai 2020

Styret håper at innrapportering til fylkesmannsembedene og innsendelse til Skattemyndighetene har forløpt relativt uproblematisk og at alle er i mål. Det er registrert usikkerhet rundt den nye skattemeldingen, men beskjeden fra Fylkesmannen i Oslo og Viken er klar: Skattemelding-utkast blir ikke godkjent. Kanskje burde dette vært presisert på et tidligere tidspunkt. Nå må flere delrapportere på nytt.


Her kommer noen saker fra styret:


Høringsuttalelse om nedsettelse av inndrivingskostnader (inkassogebyrer og -salærer mv.)

Styret sendte den 17. april vedlagte høringsuttalelse til Justisdepartementets Lovavdeling. PVI støtter intensjonen om å legge til rette for en enkel og kostnadseffektiv prosess. Mange av dagens inkassoselskaper driver etter åger-metoden. Spesielt gjelder det for dem som inndriver egenandeler for leger – som Melin, Credicare, Lindorff, Kredinor og Svea.


I dag har ikke selskapene ansvar for å sende regningene til riktig adresse. Dette må endres, mener PVI.

Det er ønskelig at merverdiavgift av purregebyr, provisjon og inkassosalær fjernes i sin helhet.


Det bør stilles krav til at fordringer må dokumenteres. I dag er det ofte slik at kreditorene ikke kan dokumentere opprinnelig krav.


Om dette og mye mer, les høringsuttalelsen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-nedsettelse-av-inndrivingskostnader-inkassogebyrer-og--salarer-mv/id2696695/?expand=horingssvar&lastvisited=bc87193b-1e09-494e-a135-42805d5b3292

DNB-veiledning for å laste ned 12 månedsutskrifter til 1 fil til årsoppgjøret -

neste år!


Nå trenger du bare registrere i Vergeportalen med din bedrifts org. nr. så kommer kontoen opp i Nettbank Bedrift.

DNB sin veiledning for å laste ned 12 månedsutskrifter i 1 fil til årsoppgjøret:

1. Logg deg inn som Privat person I DNB nettbanken på Dnb.no

2. Åpne ny fane i nettleseren og skriv inn:

Dnb.no/…/nettbank-mobil-o…/profesjonelle-verger-tilgang.html

Her registrerer du vergehaver/kontoer du trenger tilgang til i din private nettbank og tilganger for deg og vergehaver(Vergemålsportalen)

NB ! Det er avgjørende og viktig at du her registerer Org. nr ditt for bedriften din som er registrert som bedriftskunde i DNB . Da vil kontoene du registrerer her komme opp i Nettbank Bedrift der du kan ta ut kontoutskrifter.

Etter en dag eller to har du fått nye kontoer eller tilganger.

Denne registreringen er nødvendig dersom du skal bruke privattilgangen til nettbanken for betaling /overføring m.v.

Løsning for å Lagre et helt års Kontoutskrifter i 1 fil finnes i Bedrift Nettbank.

Lagre 12 kontoutskrifter i en fil:

A) Logg inn i nettbank privat og gå til Nettbank bedrift

B) Velg konto og kontoutskrift

C) Velg en konto (anbefaler 1 om gangen ellers kommer de hulter til

bulter)(dersom du velger flere vil alle konti samle seg i filen pr. mnd.)

D) Type-velg kontoutskrift

E) Velg dato - periode(1.1.19-31.12.19)

F) Trykk søk

G) Nå kommer alle kontoutskriftene for valgt konto opp separat

Kryss av i alle ruter under velg slik at alle 12 mnd er krysset av og trykk på kontoutskrift

H) Nå lastes alle årets 12 kontoutskrifter opp i en fil

I) Denne filen kan du lagre som PDF, ( på Mac -arkiv og eksportere til PDF)eller skrive ut og trykke på PDF i venstre gjøre nede

er filen lagret der du ønsker på PC og klar til å sendes inn etter kvalitetskontroll av transaksjoner

Det kan se mye ut ved første øyekast, men har du gjort det et par ganger klarer du 1 konto på 1 minutt


Arbeid med endringer i vergemålsloven


Venstres stortingsgruppe arbeider – på tross av Corona – med viktige stortingssaker. Og én av dem er endringer i vergemålsloven som var på høring vinteren 2019. PVI leverte høringssvar i februar 2019, og i disse dager arbeider Stortinget med lovforslaget. Det er spennende og svært inspirerende for PVI å registrere Venstres interesser i vår sak. Partiet har satt seg godt

inn i vergemålssaken og lest nøye våre innspill.155 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle