INFORMAJONSBREV 9 - 2019 fra STYRET I PVI

Oppdatert: 4. des. 2019

Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI) ble etablert 15. februar 2013. PVI arbeider for å forbedre arbeidsvilkår for profesjonelle vergerHvorfor skjer det tilsynelatende lite med våre honorarer – og hvem har egentlig ansvaret?

PVI har siden stiftelsen i 2013 arbeidet for honorarsaken. Tilsynelatende skje det lite – hvorfor det?

Ansvar:

1. Fylkesmannen har ingen myndighet i dette spørsmålet

2. SRF har ingen beslutningsmyndighet, men de lager «innstilling til forskrift» - det vet vi de holder på med, og vi har hatt mange møter med dem for å styrke vår sak og gi dem informasjon om hva vi faktisk gjør som verge.

3. Justisdepartementet arbeider med lover og regler, og den prosessen er laaaang. Når SRF sender utkastet til forskriftsendring på høring (noe vi håper de gjør før jul 19), skal saken videre til Justisdepartementets lovavdeling for å bli lagt inn i statsbudsjettet, og dette skjer 12-15 måneder før budsjettet faktisk presenteres.

4. Justiskomiteen arbeider med budsjetter, lover og forskrifter og først når de legger saken inn i sine planer – skjer det noe – tror vi...

5. PVI har arbeidet intenst med alle disse aktørene de siste år og spesielt i 2019 hvor vi også laget innspill og presenterte i budsjetthøringen i Justiskomiteen for 2020. PVI krevde 165 millioner i tilleggsbevilgning for vergemålshonorarer for 2020. Så langt har vi ikke sett resultatet av dette – fordi budsjettendringer ikke er lagt frem enda, men vi tviler vel på at vi får noe gjennomslag fra 2020 budsjettet. Det betyr at vi nok tidligst kan forvente honorarendring fra 2021 og vi frykter faktisk også andre endringer.

6. PVI vil fortsette presset mot myndighetene med uforminsket styrke inntil noe skjer.

Nytt medlemsår nærmer seg og vi trenger flere til styret. Er du interessert ta kontakt med styret eller valgkomiteen v/Erik Fjeld eller Laila Afelad.

Har du en vergekollega som du tror kan tenke seg å bli medlem i PVI? Be vedkommende om å sende oss en e-post til post@profesjonelleverger.no med navn, org.nr. postadresse og mobil nr.

PVI: www.proffverge.no

Årskontingent 2020: kr 500.00

Kontonummer: 1503.33.96020

SAMMEN STÅR VI STERKERE!

Med vennlig hilsen

Styret#bloggingtips

52 visninger1 kommentar

Siste innlegg

Se alle

Styret håper at innrapportering til fylkesmannsembedene og innsendelse til Skattemyndighetene har forløpt relativt uproblematisk og at alle er i mål. Det er registrert usikkerhet rundt den nye skattem