Two Men Shaking Hands

MEDLEMSFORDELER

Ansvarsforsikring

PVI har i samarbeid med Söderberg & Partners (Norges største forsikringsmegler) fremforhandlet for våre medlemmer en formueskadeforsikring – profesjonsansvar for profesjonelle verger.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke noe krav å tegne forsikring for å være medlem i PVI, men vi anbefaler alle profesjonelle verger å tegne denne forsikringen.

Pris for forsikringen er kr. 5.800 og gjelder for ett år og trer i kraft fra og med 12.11.19. Frist for å tegne forsikringen er 01.11.19.

Dette er en kollektiv avtale og det er kun anledning til å tegne forsikringen to ganger i løpet av året, ved årsfornyelse og halvårlig (12.05.20).

Forsikringssum per skade er kr.10.000.000. Egenandel er kr. 25.000.


Andre forsikringstilbud

Hvis du driver for deg selv, bør du også ha pensjonsforsikring. Hvis ikke, taper du når pensjonsalderen kommer. Har du ansatte, krever lov om obligatorisk tjenestepensjon at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Da er det greit å vite at pengene blir forvaltet godt.

SMB Norge har pensjonsforsikring gjennom KLP, en stødig og seriøs samarbeidspart­ner med lang fartstid på pensjons-forsikringer.


Dessuten har du selvsagt muligheter til å kjøpe andre personforsikringer som livsforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring m.f. gjennom SMB Norge forsikring


I tillegg til de forsikringene som her er nevnt, har SMB en rekke andre forsikringer. Ta en titt på

SMB Norge sin hjemmeside dinbedrift.noAdvokatbistand

Som medlem får du tilgang til gratis juridisk rådgiving per telefon og e-post, samt gunstig pris på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen. Du får også tilgang til 30 min. gratis rådgiving innen skatt og avgift gjennom vår avtale med Skattebetalerforeningens advokatkontor.


Andre forsikringstilbud

Hvis du driver for deg selv, bør du også ha pensjonsforsikring. Hvis ikke, taper du når pensjonsalderen kommer. Har du ansatte, krever lov om obligatorisk tjenestepensjon at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Da er det greit å vite at pengene blir forvaltet godt.

SMB Norge har pensjonsforsikring gjennom KLP, en stødig og seriøs samarbeidspart­ner med lang fartstid på pensjons-forsikringer.


Dessuten har du selvsagt muligheter til å kjøpe andre personforsikringer som livsforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring m.f. gjennom SMB Norge forsikring


I tillegg til de forsikringene som her er nevnt, har SMB en rekke andre forsikringer. Ta en titt på

SMB Norge sin hjemmeside dinbedrift.no