man. 09. mar. | Høyres Hus Konferanse & Selskapslokaler

Årsmøte / medlemsmøte i PROFESJONELLE VERGERS INTERESSEORGANISASJON

Styret ønsker medlemmer og nye medlemmer velkommen til årsmøte. Vi har mye å informere dere om i år og ønsker at så mange som mulig i år kommer. Vi som har jobbet i styret har åpnet mange dører og dialoger med viktige politiske partier og politikere i 2019/20. Vi trenger flere som kan hjelpe til.
Registreringen er lukket

Tid og sted

09. mar. 2020, 18:00 – 21:00
Høyres Hus Konferanse & Selskapslokaler, Stortingsgata 20, 0161 Oslo, Norge

Om arrangementet

PROFESJONELLE VERGERS INTERESSEORGANISASJON

Informasjon om PVI-årsmøte 2020

Styret i PVI informerer med dette at årsmøtet er fastsatt til 9. mars kl. 18.00.

Avholdes i Høyres Hus. Stortingsgaten 20. Oslo.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, skal etter vedtektene være sendt styret pr

post/mail senest 2 uker før møtet, dvs. senest 24. februar.

Styret skal sende ut innkalling med fullstendig saksliste senest 1 uke før årsmøtet ifølge

vedtektene.

Styret vil nevne at årsmøtet er «vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer

som møter personlig eller med skriftlig bundet fullmakt. Ingen har mer enn en stemme.

Årsmøte kan ikke behandle forslag om vedtektsendring som ikke er ført opp på sakslisten

senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte

krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.»

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes på mail til:

bjarne.flolo@yahoo.no

Med vennlig hilsen

Styret

Husk å betale årskontingenten før Årsmøtet! 

Registreringen er lukket

Dele denne eventen

 
  • Facebook

©2019 by Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon. Proudly created with Wix.com