Medlemsbrev – PVI mai 2020

Styret håper at innrapportering til fylkesmannsembedene og innsendelse til Skattemyndighetene har forløpt relativt uproblematisk og at...