©2019 by Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon. Proudly created with Wix.com

Protest

Arbeidsprogramet i 2019

Styret vil i 2019 arbeide med følgende saker:


Styret i Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (PVI) vil i 2019 prioritere å arbeide med:


1) Å bli hørt i forbindelse med revisjonen av Vergemålsloven og forskriften som etter all sannsynlighet vil finne sted i 2018. Herunder spesielt vergers godtgjøring. PVI er fra våren 2015 høringsinstans. Styret utarbeider nå et konkret forslag til endringer i Vergemålsloven og forskriften. Foruten godtgjøring ser styret det som viktig at det klargjøres når timebetaling kan godtas og at prosessen rundt opprettelsen av et vergemål kvalitetssikres. Styret i PVI går inn for at økonomisk og personlig vergemål erstattes av et vergemål og at innholdet avgjøres av den vergetrengendes behov. PVI mener dette ivaretar den vergetrengendes interesser og gjør den praktiske gjennomføringen enklere og mindre tidkrevende.


2) Arbeide for å styrke organisasjonen ved å få flere medlemmer. Vi får nå flere nye medlemmer hver uke og takker for tilliten.


3) Kartlegge vergenes muligheter i det digitale Norge, særlig Helsenorge.no og forhold rundt bank ID.