Protest

Arbeidsprogrammet i 2020

Styret vil i 2020  arbeide med følgende saker:

Styret vil i 2020 arbeide med følgende saker:


1. Bli hørt i forbindelse med revisjon av Vergemålsloven og forskriften. PVI har fra 2015 vært høringsinstans, og styret går inn for at personlig og økonomisk vergemål erstattes av en vergemålsordning der innholdet avgjøres av den vergetrengende sitt behov. Styret mener dette ivaretar den vergetrengendes interesser og gjør den praktiske gjennomføringen enklere og mindre tidkrevende.


2. Arbeide for å styrke organisasjonen ved å få flere medlemmer.


3. Kartlegge vergenes muligheter i det digitale Norge, særlig Helsenorge.no og forhold rundt Bank-ID.