Protest

HVA JOBBER VI MED?

Styret jobber med følgende saker:

Styret vil i 2021/2022 arbeide med følgende saker:


•DNB Vergeportal – videre utvikling og samarbeid med DNB

•Forsikring – videre utvikling

•SMB politisk påvirkning og medie kontakt

–Har kontakt med 2 stk tidl statsråder som bistår (Oslo/Rogaland)

•Svare på relevante høringer

•Påvirkning av Stortingspolitikere  - møter

•Politiske møter med Statssekretærer og Justisminister

•Følge opp representantforslag om vergemål

•Innlegg på høring statsbudsjett justiskomiteen

•Innlegg og debatt på Arendalsuka

•Foredrag på SMB Norges jubileums arrangement

•Bekymringsmeldinger fortsetter

•Prosjekt Digitalisering – i regi av DIGDIR – MINID skal bort/BANKID problem/digitale postkasser

•Facebook gruppe for medlemmer som er svært aktiv