Verger
Sammen står vi sterkere!

En felles stemme

Public Demonstration
 
Business Meeting

Om Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon, PVI

PVI har som formål å ivareta de profesjonelle vergenes interesser og rettigheter overfor Fylkesmannsembetene (FM), Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Statens Sivilrettsforvaltning (SRF), og andre offentlige organer.  PVI vil fremme sitt formål ved å: 

 • Bidra til å utvikle en bærekraftig vergeprofesjonsgruppe.

 • Endre navn som er satt i vergemålsloven fra «faste verger» til «profesjonelle verger»,samt å få ordet «verv» bort fra Vergemålsloven.

 • Arbeide for å få endret vergemålsforskriften med vekt på det som

 • Berører vergers honorarer, herunder timepris/fastpris og timeforbruk på vergehaver

 • Kostnadsdekning,

 • Profesjonsforsikring dekkes av SRF/FM eller JD

 • Utfyllende mandater fra FM herunder arbeidsvilkår, risiko, sikkerhet/fare i forhold til vergehaver

 • PVI’s arbeidsgrupper bør minst være Medlemsservice, IT, Bank, Media ogkommunikasjon samt Honorar gruppe.

 • Få forståelse for at de profesjonelle vergene er en yrkesgruppe, med de sammerettigheter som andre yrkesgrupper.

 • Få gjennomslag for at profesjonelle verger blir tatt med på møter og diskusjonsforum som omhandler profesjonelle vergers interesser, se punkt c.

 • Arbeide for at JD, SRF og FM bevisstgjøres i omfanget av arbeidet som de profesjonellevergene utfører for vergehavere.

 • Arbeide mot offentlige organer for å effektivisere og forbedre vergenes tilganger ioffentlige systemer.

PVI er medlem i Virke. Vi er en en høringsinstans. PVI  er også medlem i SMB Norge. Se mer på virke.no og dinbedrift.no

 

Vedtekter

§1 Foreningens navn:

Foreningens navn er Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon (heretter kalt PVI). 

PVI er registrert i Brønnøysundregistrene  med organisasjonsnummer: 811594652. 


 

Styret  - Arbeidsprogram - Medlemsfordeler

Fire Alarm
Protest
Two Men Shaking Hands

Arbeidsprogram

Medlemsfordeler

 

Årsmøtet 9. mars 2020

 • man. 09. mar.
  Høyres Hus Konferanse & Selskapslokaler
  09. mar. 2020, 18:00 – 21:00
  Høyres Hus Konferanse & Selskapslokaler, Stortingsgata 20, 0161 Oslo, Norge
  Styret ønsker medlemmer og nye medlemmer velkommen til årsmøte. Vi har mye å informere dere om i år og ønsker at så mange som mulig i år kommer. Vi som har jobbet i styret har åpnet mange dører og dialoger med viktige politiske partier og politikere i 2019/20. Vi trenger flere som kan hjelpe til.
 
Public Demonstration

Kontakt Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon

917 17 758

 • Facebook
 
 • Facebook

©2019 by Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon. Proudly created with Wix.com